Internet/Intranet & Mobile device Access Control

Försvarssektorn AppGate´s första installationer var inom försvarssektorn, därefter rullades säkra lösningar ut för några av de mest utmanande miljöer i världen till ett antal av de mest krävande kunderna som finns. Sedan dess har AppGate lagt till många andra typer av kunder och håller samma höga säkerhet och användbarhet som är basen för AppGate´s lösning.

Autentisering och Auktorisering AppGate´s lösning ger en gemensam autentiseringsplattform, som innefattar skydd, kryptering, åtkomstkontroll och loggning på alla program och enheter i systemet. Samma säkerhetslösningen används för alla typer av applikationer, alla typer av servrar från stordatorer till små Windowsservrar, och i stort sett alla typer av klientsystem.

Frihet Frihet är bl.a. att kunna arbeta var som helst, det är grundpelaren för AppGate´s säkerhetslösning. Det spelar egentligen ingen roll var användarna befinner sig. Tillgång till varje tjänst beviljas individuellt baserat på användarens identitet och plats. Det ger mer frihet att erbjuda tjänster för fjärranvändare, oavsett om de är hemanvändare, konsultföretag (tillfälliga användare) eller utländska företag.

 
  AppGate Network Security, part of Cryptzone Group “ We can’t control everything in the network anymore, that’s why a policy-based security model that is contextual makes sense.” /Neil MacDonald, VP at:
Gartner
 
    Jericho  
 


Deperimeterisation är ett begrepp som har funnits i ett antal år och starkt förespråkas av grupper som Jericho Forum.


 
 

Mobile Access Protect (MAP)
Tillåter mobila användare att på ett säkert sätt få tillgång till information.

Filer eller webbaserade program - baserat på dynamiskt genererade regler, förhindrar dataläckage.

Genom lösningen inaktiveras alla API:er från att exekveras och förhindrar användarna från att kopiera eller flytta data till andra osäkra appar.

  Within Smart Devices leaders
We support Android, iPhone

 
  Vem vill ha säkerhet?
Polisen runt om i världen, myndigheter och strikt säkerhetsmedvetna organisationer väljer AppGate Network Security.

  Success Stories
Idag är installationsbasen stor och har en mängd referensinstallationer.

AppGate:s säkerhetslösning levererar några av de största enhetliga accesslösningar i världen och fortsätter att utmana och konkurrera med sin perimeter baserade säkerhetsmodell.

Fråga oss om Success Stories
 
 


Cryptzone

Eiderfors & Partners AB is the AppGate certified partner to sell and integrate AppGate