Eiderfors & Partners AB miljöpolicy

Det moderna samhällets påverkan på miljön kräver medvetna insatser från både företag och privatpersoner för att styra utvecklingen i en mer miljövänlig riktning. Även tjänsteorienterade företag kan bidra med åtgärder som ger lägre energianvändning, mindre föroreningar och bättre hushållning av naturresurserna.

Eiderfors & Partners AB miljöpolicy sätter upp följande riktlinjer för hur vi kan bidra till en bättre miljö:


square Vi skall ta ansvar för miljön genom att begränsa vår verksamhets miljöbelastning samt följa gällande lagar och förordningar inom miljöområdet;

square Vi skall sträva efter att välja miljöanpassade varor, minskad användning av energi och material samt hantera avfall på ett miljöriktigt sätt;

square Vi skall väga in miljöaspekten vid val av transportsätt för både personal och varor, samt sträva efter att minska resandet genom användning av ny kommunikationsteknik;

square Vi skall prioritera leverantörer som upprätthåller en god miljöpolicy;

square Vi skall informera vår personal om gällande miljöpolicy samt motivera personalen att följa denna.

Eiderfors & Partners AB affärsidé och fokus är att arbeta i frontlinjen för att skapa varor och tjänster som hjälper företag och enskilda att göra det bästa valet. Enskilt ska vi också sträva efter att leva som vi lär genom konsumtion av kravmärkta närproducerade produkter, klimatsmarta transportmedel och klimatneutralt boende.
Kontakta gärna oss:
john.eiderfors@eiderfors.com
allan.forsling@eiderfors.com