Eiderfors & Partners AB

Eiderfors & Partners AB är en konsultgrupp med omfångsrik kompetens, med partnerskap med starka globala varumärken

Fördelar med Eiderfors & Partners
• Vi kan kommunikation
• Vi tummar inte på säkerheten
• Vi har processkunnande
• Vi ser helheter
• Vi är inte nöjda om inte kunden är nöjd

 
 

Ledningsgrupp:

 
         
 

John Eiderfors, CEO and Partner, BU Security

John Eiderfors

John var initiativtagare till Eiderfors & Partners AB. Han har lång erfarenhet från olika företag inom IT-och telekomsektorn. John har en Master of Science, Stockholms Tekniska Institut (KTH) Teknik och företagsekonomi, nationalekonomi Uppsala universitet. Förutom detta har John bred erfarenhet av ledarskap, förståelse för försäljning och marknadsföring, upphandlingar.

 

Allan Forsling, Vice President & Partner, BU Health Care

Allan Forsling

Allan var tillsammans med John Eiderfors initiativtagare till Eiderfors & Partners AB. Allan har har arbetat många år inom telekom i olika positioner. Huvud erfarenhet från marknadsföring, affärsutveckling och processhantering.

Allan har en magisterexamen i ekonomi från Umeå Universitet och utbildning inom Process Management.

Allan har också erfarenhet från lobbyverksamhet inom statliga och kommunala institutioner.

 
         
 

Claes Appelqvist, PartnerClaes Appelqvist

Claes är Partner i bolaget och har mångårig erfarenhet inom försäljning, marknadsföring och logistik.

Claes har en grundläggande ekonomisk utbildning och utbildade sig som skeppsmäklare under 60- och 70-talet i Storbritannien och Tyskland och därefter arbetat internationellt inom sjöfartsnäringen i ca: 25 år.

Claes gick in i IT-världen 1989 och har sedan dess arbetat både som anställd och egen företagare inom marknads- och försäljningsuppdrag.