Boende och Omsorg

 
 

Delaktighet

 

Med delaktighet menar vi att den boende kan samverka fullt ut med sin omvärld. Här ingår bl.a. anhöriga, boendeföretaget och omsorgen.

 

Det borde vara en självklarhet att ge egen input och feed back som seniorboende. Man skall kunna nå Hemtjänsten eller bostadsföretaget på ett enkelt sätt. Delaktighet är att man kan påverka.

  servicemodel  
 

 

     
 

 
 

Ett exempel på delaktighet är att veta vem som kommer från Hemtjänsten

 
  
 

Vår lösning för delaktighet innebär utökad information och kommunikation via läsplatta, mobil eller PC/Mac i lägenheten

 
       
 

Wenngarn

Att känna att man är delaktig och i hög grad lyssnad på, det är livskvalitet.

 

Delaktighet är att veta vad som gjorts under dagen. Viktigt för anhöriga.

Ett bra seniorboende är självklart en helhet - där allt fungerar tillsammans.

Bra kommunikationslösningar är en avgörande faktor för ett bra boende. Dessa lösningar tar hänsyn till den boendes hela behov och inkluderar anhöriga, omsorgen och boendeföretaget.

Våra lösningar tillåter att den som vill ska ha elektronisk tillgång till sin vårddokumentation.

 
     
 

Ladda ner produktblad för:

 
  Boende & Omsorg

Kontakta oss för mer och djupare information

 
     

Omsorg med delaktighet Omsorg med Bekvämlighet och trygghet Omsorg med Information Boende och omsorg