Boende och Omsorg

 
 

Eiderfors & Partners är ett konsultföretag med seniorfrågor som ett viktigt område. Vi utvecklar och sätter samman funktionella och tekniska lösningar som gör att kvaliteten i boendet ökar avsevärt. I samverkan med bostadsföretaget utvecklar vi lösningar som medför att seniorer kan ha ett attraktivt boende under sina fullt aktiva år och kan fortsätta leva gott även när de behöver omsorg.

Eiderfors & Partners erbjuder lösningar till bostadsföretag, byggherrar, hyresvärdar, omsorgsföretag m.fl. så att de kan skapa ett högkvalitativt boende för seniorer.

Vårt erbjudande har ett antal byggblock som man kombinera på det sätt man vill.

 
 

 

 
 


 
     
 

En ny tid

Vi vill som seniorer ha ett bra boende även när vi behöver mer stöd i vår vardag.

 

Eiderfors & Partners gör detta möjligt med våra byggblock. Det handlar om att se möjligheterna.

 

Det är en ny tid. Vi seniorer ser inga begräsningar. Livet skall vara gott att leva och ett bekvämt och tryggt boende är en viktig del av livet.

Eiderfors & Partners bidrar med lösningar som gör att vi kan fortsätta att leva gott även när vi behöver omsorg.

 
  kustklippa   40 talister enligt Kairos Future

Hälften tänker sätta sprätt på alla pengar

Livet mellan 65 och 80 är som förut, bara friare

En fjärdedel ser sig som evig tonårig

Tre av fyra tänker resa mer utomlands

Nästan hälften lyssnar mest på rockmusik

85% ser livet efter 65 som något positivt, en tid att förverkliga sina drömmar

En fjärdedel vill jobba så länge som möjligt

 
 

Ett gott liv är att ha så lite bekymmer som möjligt. Här ingår ett boende där en bra hyresvärd tar hand om det mesta som rör mitt boende och frigör tid för mig att göra det jag mest av allt uppskattar. Vilken hyresvärd är min partner att göra det möjligt?

Våra byggblock gör att bostadsföretaget kan skapa en stark grund.

Denna grund är till nytta för alla för alla parter. Det är inte bara den boende som är viktig.

Skall allt vara bra behövs lösningar som också gör att anhöriga och vid behov omsorgen kan medverka på ett bra sätt.

Allt skall bara fungera och hjälpa mig i min vardag.

 

 

 
 

 

Ladda ner produktblad för:

 
 

Boende & Omsorg

Kontakta oss också direkt för mer och djupare information