COMPUTER INTEGRITY SYSTEM - SE46® - TRUE PROACTIVE IT-SECURITY®

     


SE46 fokuserar på proaktiva IT-säkerhetslösningar av IT-infrastruktur.

SE46's säkerhetslösning är utformade enligt principen "Default Deny". Denna princip är en bra tumregel när det gäller IT-säkerhet eftersom " - Det som inte uttryckligen tillåts förnekas och ska förhindras. "

Genom att tillämpa denna princip förhindras obehöriga program från att köras på ett skyddat system.

Computer Integrity system - CIS är avsedd att skydda en organisations applikationsplattform och använder en varierande strategi genom att göra systemen immuna mot skadliga program som virus, trojaner och maskar.SE46 CIS’ THREE PARTS


 
  (1) SE46 Computer Integrity Agent (CIA)

är programvarans agent som är installerad på samtliga maskinvaror som kräver säkerhet som CIS ska skydda. SE46 CIA kan installeras på allt från bärbara datorer eller arbetsstationer till fleranvändar Citrix-servrar, e-postservrar, extranätservrar eller webbservrar.

När CIA är installerad kommer det att fånga upp alla försök att köra okänd programvara.

  (2) SE46 Lookup and Logging Server (LLS) används främst för lagring och distribution av applikations & Policy Certifikat samt samla in loggdata från CIAs.

LLS är också där funktioner som "Application Reverse Lookup" och möjligheten att skapa rapporter som körs var och när säkerhet kan hittas.
 
  Applikationscertifikat är elektroniska ID-kort skapade och tilldelade programvaror. Precis som en elektronisk ID (e-ID) kan det identifiera en person; ett program certifikat; identifiera ett särskilt program; och alla de komponenter som den innehåller. Applikationscertifikat respekterar samma normer som finns för e-legitimationer.   (3) SE46 Certificate Studio (CS) är operatörsprogram som används för att skapa Application & Policy Certificate.

SE46 CS är alltså ett avancerat verktyg för att analysera och kategorisera vilka komponenter ingår i vilka applikationer. SE46 CS används också för att skapa de polocyregler som SE46 CIA hanterar.
 
 

Om ingen matchning hittas kommer programmet att hindras från att starta. SE46 CIA är helt autonom och designad för "offline"-säkerhet och kräver därför ingen kontakt med SE46 LLS-servern för att upprätthålla en hög säkerhetsnivå.

     
 

4_steps
 

SE46

 

 
  Antivirus: Intrång, genom "Intrusion Avoidance"; kända och okända virus och trojaner, spy-ware och ad-ware, kan kontrolleras genom VBA skript.

Kvalitetsförbättringar: Möjligheten att ta inventering av alla körbara program, full versionshantering av egna och tredje partsverktyg och applikationer.

License management: Underlättar licenshanteringen för er organisation. Producerar exakta rapporter om exakt vad, var, när och giltighetstider för program och applikationer.

Version Management: Kontroll över vilka programversioner som är tillåtna och vilka versioner som faktiskt används. "Tvättar" äldre versioner, Förhindrar "fel" versioner från att köras- Tvingar användare att uppgradera till den korrekta versionen.

Log Management: Loggnings och Lookup Server används för lagring av Applications & Policy Certificate samt loggar från SE46 CIA.

ITIL: Truly proactive; Tidsbegränsade certifikat med förfallodatum ger flexibilitet ur ett affärsperspektiv.

Framgångshistorier: SE 46 har installerat lösningen på de mest krävande organisationer i världen.
  Policy baserad: Endast godkänd konfiguration är tillåten, tidsbegränsningar och förfallodatum; Central fördelning med unik distributionspunkt för varje policy; Central kontroll över användare och användningsområden.

Central kontroll: Application & Policy Certifikat kan skapas med hjälp av Certificate Studio. Operatören skapar applikationscertifikat centralt och därefter distribuera dem till alla andra datorer.

Elektroniska ID - kort: Applications Certificate är elektroniska ID:n för datorprogram. Applikationscertifikat identifierar all körbar programvara.

Autonom: Varje CIA vet var de ska leta efter sina uppdateringar. "All pull and no push technology"

Active Directory: För distribution av Applications & Policy Certificate är det möjligt att utnyttja tredjepartsverktygsom Microsoft ™ Active Directory.

Hårdvara kontroll: Varje masör distribution av Applications & Policy Certificate är det möjligt att utnyttja tredjepartsverktygsom Microsoft ™ Active Directkort.

Fråga oss: Success Stories
 
 

 

 

 

 
 

 

Till skillnad från konventionella antiviruslösning behöver SE46 CIS inte vara ständigt ansluten för att söka efter uppdateringar och nya signaturfiler.

Alternativet till "reaktiva" signaturlösningar har tidigare bestått av olika typer av simuleringar som ställer stora krav på bandbredd och arbetsminne.

Genom att endast tillåta godkända program och filer med hjälp av digitala certifikat för att köra, kan kritisk utrustning skyddas på ett elegant sätt och skyddas från skadlig kod utan att funktionaliteten försämras. 
  Nexus Eiderfors & Partners AB is a certified partner SE46