If you feel 100% sure that your organization's information is secure, do not contact us

Vi är övertygade att ni som organisation har hög IT-säkerhet i er miljö

Förmodligen har ni också avtal i någon form som sträcker sig framåt i tiden

The Perimeter Can Be Anywhere Secure it Everywhere


OM du svarar nej på någon av följande kritiska frågor så bör du kontakta oss omgående, för en presentation av framtidens IT-säkerhetslösning

  1. Har ni möjlighet till multitunneling på klientnivå, samt hantera mobilitet och tillgänglighet på ett säkert sätt?

  2. Har ni i dag en säker kryptering som förhindrar sniffning av IP eller nätverksscan?

  3. Fungerar era lösningar i hybrida miljöer?

  4. Är t.ex. värme/ventilationssystem som har kontakt med ert nätverk säkra mot intrång?

Världen fortsätter att digitaliseras i en allt snabbare takt

Men var ska vi placera brandväggen?

https://www.cyxtera.com/


"Men" ta gärna kontakt med oss redan nu så får ni mer information hur en modern säkerhetsleveratör säkrar din egen data på plats, i datacentret eller i molnet, även externa som vill koppla upp sig mot er miljö.

.............. - Det kostar inget att få mer information!